Αγαπητοί Φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας μέσω της οποίας φιλοδοξούμε να ενημερώνουμε τα μέλη, τους μαθητές αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.

Θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε με συντομία στο έργο που επιτελούν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Βάση στατιστικής είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων σε ξενόγλωσσες εξετάσεις προετοιμάζονται συστηματικά σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και μόνο το 7% προετοιμάζεται σε κάποιο ιδιαίτερο μάθημα. Άλλωστε, όλα τα πρόσφατα αποτελέσματα των εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας είχαν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, δείγμα της σημαντικής και ποιοτικής δουλειάς που γίνεται στα Ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού μας.

Φυσιολογικό είναι επίσης, όσοι ανήκουν σε αυτό το χώρο να έχουν ανώτερη κατάρτιση καθώς έχουν το πλεονέκτημα της συνεχούς επιμόρφωσης, της παρακολούθησης των εξελίξεων και της ενημέρωσης για όλες τις αλλαγές στη δομή των εξετάσεων και είναι εξίσου φυσιολογικό όσοι δεν έχουν την ανάλογη τεχνογνωσία να μην μπορούν να προσφέρουν τα ίδια στους δικούς τους μαθητές.

Για όσους έντεχνα αφήνουν να εννοηθεί ότι οι υποψήφιοι που προετοιμάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχουν προνομιακή μεταχείριση από τους διορθωτές, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι κωδικοί των υποψηφίων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν να διακρίνεται παρά μόνο το εξεταστικό κέντρο κι όχι αν ο υποψήφιος προέρχεται από Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή ιδιαίτερο μάθημα. Οπότε καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται αυτό σαν δικαιολογία για την αποτυχία γιατί κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Όλοι οι υποψήφιοι διαγωνίζονται «επί ίσοις όροις». Απλά, προετοιμάζονται καλύτερα, σοβαρότερα, μεθοδικότερα και με μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν στις εξετάσεις όσοι προετοιμάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Άλλωστε, σπάνια στα σεμινάρια, στις ημερίδες και στα συνέδρια όπου συμμετέχουν μαζικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Άρτας βλέπουμε συναδέλφους από άλλους τομείς. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται ο επαγγελματισμός του κλάδου που εκπροσωπούμε αφού κι εδώ οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: στο σύνολο των καθηγητών που παρακολουθούν σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και νέες τεχνολογίες η απόλυτη πλειοψηφία ανήκει σε όσους υπηρετούν το χώρο των Ιδιωτικών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, ενισχύουν τον σοβαρό επαγγελματικό λόγο ύπαρξης των Κέντρα Ξένων Γλωσσών για την πραγματική γνώση του αντικειμένου, την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα με την οποία λειτουργούμε.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου